Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz:
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

Rejestrację zakończono 9 stycznia 2018 r. Szczegóły dotyczące terminów oraz kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji dostępne w zakładkach:  Terminy i Opłaty.

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne są zobligowani zarejestrować jego temat i abstrakt w formularzu:
Rejestracja tematów i abstraktów wystąpień

Regulamin Konferencji jest dostępny w zakładce Regulamin.

Facebook