>Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Henryk Chałupczak
Zakład Badań Etnicznych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Brygida Solga prof. OP
Katedra Polityki Regionalnej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska
dr hab. Dariusz Kondrakiewicz
Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Ewa Godlewska
Zakład Praw Człowieka, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Karolina Podgórska
Zakład Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook