Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr
Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Dorota Praszałowicz
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
Zakład Socjologii Cywilizacji, Wydział Socjologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Agnieszka Demczuk
Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Liliana Węgrzyn-Odzioba
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook