• od 29 października 2020 r. do 14 stycznia 2021 r. 19 stycznia 2021 r.– zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 20 stycznia 2021 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych
• 29 stycznia 2021 r.IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji
• do 7 lutego 2021 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 września 2021 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 7 lutego 2021 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook