• od 1 sierpnia 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. 9 stycznia 2018 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 10 stycznia 2018 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych
• 26 stycznia 2018 r.Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji
• do 4 lutego 2018 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 września 2018 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej – autorzy otrzymują 5 pkt. MNiSW. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 4 lutego 2018 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook