IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji

Lublin/online 29 stycznia 2021 r.
 
Przedłużona rejestracja trwa do 19 stycznia 2021 r.
 

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
skupiające naukowców, doktorantów oraz studentów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
• wystąpienia ustne
• publikacja rozdziałów
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• uczestnictwo w formie stacjonarnej lub zdalnej.

🎬 zobacz zapowiedź poprzedniej edycji, kliknij play ⤵

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji Lublin, 24 stycznia 2020 r.

🔸 Zapraszamy do udziału w Konferencji! 🔸http://www.konferencja-migracje.pl/

Opublikowany przez Konferencja Wymiary migracji Czwartek, 24 października 2019

➡ śledź nas na Facebooku ⬅
Szanowni Państwo,

w związku z licznymi prośbami, jak i obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że udział w Konferencji będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Szczegóły w menu informacje w poszczególnych zakładkach.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji to inicjatywa podejmująca rozważania związane z szeroko pojętymi aspektami dotyczącymi polityki migracyjnej oraz jej wpływem na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Celem wydarzenia jest określenie zjawisk, przedstawienie aktualnych badań oraz merytoryczna dyskusja skupiająca się wokół poruszanych pojęć.

Wśród zagadnień podejmowanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi omówienie historii migracji XX i XXI wieku oraz jej przyczyn z perspektywy ekonomicznej, społecznej oraz bezpieczeństwa; wyboru ścieżek oraz szlaków migracyjnych w Europie i na świecie; integracji bądź izolacji imigrantów w perspektywie antropologicznej, socjologicznej, medycznej, prawnej i ekonomicznej.

Migracje to zjawiska oddziałujące na społeczeństwo przyjmujące oraz jego kulturę (ksenofobia, stereotypy i uprzedzenia, rasizm kulturowy, doświadczanie wielokulturowości). Celem konferencji jest również zwrócenie uwagi na mobilność społeczeństwa oraz opracowanie polityki socjalnej i zdrowotnej. Ważną kwestią pod względem prawnym jest określenie kompetencji organizacji międzynarodowych oraz regionalnych działających w obszarze polityki migracyjnej m.in. dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego związanego z napływem imigrantów. Z perspektywy socjologicznej istotne jest narastające zjawisko drenażu mózgów oraz jego ekonomiczne konsekwencje.

Wystąpienia uczestników podzielone zostaną według następujących sekcji tematycznych:
• migracje w prawie międzynarodowym oraz lokalnym,
• polityka zdrowotna i aspekty bezpieczeństwa,
• ekonomiczne efekty migracji,
• antropologiczne i socjologiczne przyczyny migracji,
• kulturowy wymiar migracji.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Zapraszamy do udziału w Konferencji demografów, etnografów, antropologów, socjologów, politologów, ekonomistów oraz przedstawicieli służby zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się swoimi pracami na temat migracji.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:


prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski – Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie; dr n. med. Zofia Konopielko – Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Tytuł wystąpienia: Blaski i cienie migracji polskich ludzi medycyny

dr Karolina Podgórska – Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Mobilność w czasach zarazy – czas niemobilności?

dr hab. Jerzy Gieorgica prof. ucz. – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tytuł wystąpienia: Polskie migracje na globalnym tle

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji. Abstrakty

Redakcja:
Alicja Danielewska
Joanna Jędrzejewska
[link]


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

 
 

Facebook